Recentment s’han publicat les operacions cofinançades en el marc de la segona convocatòria de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

 

Els PECT són els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial proposats per les administracions locals. Són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials). Els PECT articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori i tenen un fort component d’innovació. A banda,  contribueixen a les prioritats i objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

iServeis és una empresa que s’ha especialitzat en la tramitació i el suport a l’execució de projectes plurianuals complexos, com són els projectes FEDER. Creada el 2011, a hores d’ara l’empresa ha acreditat un important bagatge en la tramitació i gestió d’aquests projectes en les convocatòries realitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya -tant en el període anterior (2007-2013), com especialment en el vigent (2014-2020)-, i també en el suport en la gestió posterior.

Tots els projectes en què ha participat iServeis en aquesta segona convocatòria han estat seleccionats. N’ha elaborat 4 complerts i ha participat en operacions d’altres entitats que presentaven els seus projectes PECT. Els projectes on ha participat, sumen un pressupost d’execució de més de 10,5 milions d’euros, que signifiquen 5,2 milions d’euros de subvenció.

Els projectes seleccionats tramitats per iServeis són els que lideren les següents entitats:

  • Ajuntament de Mataró
  • Ajuntament de Vic
  • Consell Comarcal del Garraf
  • Consell Comarcal del Solsonès

iServeis també va col·laborar en la tramitació de la sol·licitud d’altres projectes, que van ser seleccionats:

  • Ajuntament d’Amer, inclòs en un PECT de la Diputació de Girona.
  • Ajuntament de Castellolí, inclòs en el PECT del Consell Comarcal de l’Anoia .

GESTIÓ DE PROJECTES

El servei i el coneixement de l’empresa no es limita només al tràmit de sol·licitud de les subvencions, sinó que també dona suport a aquells ens que, un cop els seus projectes han estat subvencionats, necessiten d’un suport en la gestió i execució dels mateixos. Actualment, iServeis dona suport en la gestió i execució de diversos projectes FEDER i PECT.