Avís Legal (LSSI)

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per Iserveis Einstic, S.L. És per això que en compliment del que exigeix la Llei 34/2002 se l’informa que la present pàgina www.iserveis.cat i el seu domini pertany a Iserveis Einstic, S.L. amb CIF B66069071 i domicili social en Calle Aiguafreda, 14, 08552, Taradell, Barcelona, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43838, Foli 1, Secció 8, Full B-439808. Iserveis Einstic, S.L. és titular dels drets de propietat intel∙lectual sobre les webs i els seus continguts, sense perjudici dels drets legítims de tercers. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent correu electrònic: iserveis@iserveis.cat.

Protecció de Dades (LOPD – RUE)

INFORMACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de l’deure legal d’informació establert en la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en l’article 13 de Reglament (EU) 2016/679 se’ls facilita la següent informació bàsica relativa a les dades personals aportats.

Responsable de l’Tractament

Iserveis Einstic, S.L.
B66069071
Calle Aiguafreda, 14, 08552, Taradell, Barcelona 937828362
iserveis@iserveis.cat

Finalitats del Tractament

Tractem a informació que ens facilita per tal de complir amb el deure d’informació prèvia i serveis proporcionats per la nostra empresa. S’utilitzarà el seu correu electrònic per gestionar l’enviament de la informació que ens sol∙liciti i per facilitar-ofertes de productes i serveis nous que puguin ser del seu interès. Les dades personals proporcionades seran conservats el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.

Legitimació del Tractament

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment previ que expressa prement el botó d’acceptació de l’corresponent formulari de recollida de dades o amb l’enviament d’aquestes dades a la nostra adreça de correu, així com l’interès legítim de l’responsable en donar-li resposta a les qüestions plantejades. S’informa que l’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ.

Destinataris

No está prevista la cesión de datos personales facilitados en el formulario de contacto. Si finalmente contrata alguno denuestros servicios las cesiones previstas serán las mínimas ynecesarias para el correcto cumplimiento del servicio contratado, su formalización, pago y facturación. NO se prevén transferencia de datos a terceros países.

Drets

Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i cancel∙lació sobre les seves dades personals. En qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud de l’tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).

Procedència

Los datos personales proceden de la persona interesada y/ode proveedores a los que haya prestado su consentimiento. Lacategoría de datos que tratamos son: identificativos (nombre,apellidos, DNI, teléfono), direcciones postales y electrónicas para comunicaciones Debido a la actividad principal y a los servicios contratados y /o solicitados NO se tratan datos especialmente protegidos.

Política sobre Redes Sociales (LOPD-RUE)

En compliment del que disposa Reglament Europeu UE de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 2016/679, Iserveis Einstic, S.L. informa que compta amb presència i vincle en la seva WEB amb xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter i els dóna ús per a mantenir informat als seus clients dels productes, serveis i novetats, així com a plataforma de difusió de les seves activitats formatives per tot això els informem que;
Les dades recollides mitjançant aquestes xarxes socials són tractats d’acord amb els requisits legals exigits en el Reglament UE de Protecció de Dades, Si vostè considera interessant ser el nostre FAN / SEGUIDOR en aquest tipus de xarxes socials, sàpiga que per seguir-nos vostè està cedint les seves dades a aquestes plataformes i haurà per això de conèixer i acceptar l’ús que aquestes plataformes fan de les seves dades.
Així mateix, li vam indicar que Iserveis Einstic, S.L. no tractarà les seves dades per a un altre fi que no sigui únicament i exclusivament el consentit per l’usuari i acceptat, complint d’aquesta manera el principi de qualitat que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
L’interessat podrà donar-se de baixa en aquestes xarxes socials, amb un senzill “ja no m’agrada” si bé posem a la seva disposició el següent correu electrònic iserveis@iserveis.cat per tal de facilitar la comunicació per a qualsevol dubte en relació al seu tractament , denúncia de fotos etc.

Registre – Usuari

A l’utilitzar la WEB www.iserveis.cat l’usuari no sempre ha de facilitar un nom, un correu electrònic sinó que pot optar per navegar a la web sense necessitat de registre. Només si desitja sol∙licitar informació a través del formulari de contacte ha de facilitar les dades mínimes requerides i acceptar la política i privacitat
Acceptant la política de privacitat dóna el seu consentiment exprés perquè li facilitem la informació sol∙licitada així com per a la possible recepció de butlletins amb informació sobre ofertes, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l’hora de sol∙licitar la informació és vertadera, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i a l’Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 havent d’acceptar el seu tractament .
La persona que sol∙liciten informació sobre serveis o productes oferts a la WEB autoritza expressament a Iserveis Einstic, S.L. perquè procedeixi a incloure les seves dades en el seu registre d’activitats automatitzat concretament denominat “COMUNICACIONS I CONTACTES WEB” d’acord amb l’article 30 de l’Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 resultant que les dades de caràcter personal que proporcionats en els camps de l’formulari són necessaris per a l’adequada prestació de sol∙licitud d’informació la recollida té com a finalitat:

  • Poder oferir resposta a la seva sol∙licitud
  • Mantenir-lo informat d’ofertes i promocions similars a les contractades.

Limitació de Responsabilitat

Iserveis Einstic, S.L. efectua els majors esforços per a l’actualització, manteniment i funcionament del seu lloc web, oferint als l’Usuari aquest lloc com una eina per a la informació corporativa i de serveis, però, Iserveis Einstic, S.L. no pot garantir l’absència de fallades tècniques, la seguretat total de el servei WEB, ni que el mateix aquest operatiu les 24 hores del dia, set dies a la setmana en tot moment.

Propietat industrial i intel∙lectual

Aquesta WEB és propietat de Iserveis Einstic, S.L. els drets de Propietat Intel∙lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat anunciant en la mateixa, són propietat exclusiva d’aquesta i altres anunciants conforme a les seves WEB’s corporatives, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, foto, així com qualsevol producte o serveis oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són propietat de Iserveis Einstic, S.L.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.
Els drets d’autor, propietat intel∙lectual i marques de tercers si els hagués estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Iserveis Einstic, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme a l’respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Iserveis Einstic, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel∙lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la WEB que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Legislació Aplicable

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.