Polítiques d’igualtat de gènere

Qui som_

L’Àrea d’Igualtat d’iServeis es va crear per donar resposta a les necessitats d’ajuntaments, ens supramunicipals i empreses per acomplir la llei en termes de polítiques d’Igualtat de Gènere i per raó d’Orientació Sexual i Identitat de Gènere.

Què oferim_

Treballem perquè ens municipals i empreses puguin potenciar la perspectiva de gènere i LGTBI i, al mateix temps, tinguin eines per l’abordatge de la violència masclista.

Qui ha de tenir un Pla d'Igualtat?

Perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals

PLANS INTERNS D’IGUALTAT

Un pla intern d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. La llei obliga totes les administracions públiques i les empreses de més de 50 persones a la plantilla a disposar d’un pla intern d’igualtat. Tenir un Pla d’Igualtat és una condició sine qua non per rebre bona part dels ajuts i subvencions provinents de la Unió Europea i, a curt termini, de l’administració de l’Estat espanyol i la del Govern de la Generalitat de Catalunya.

PLANS LOCALS D’IGUALTAT DE GÈNERE

Els Plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que s’han de portar a terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori, a partir d’una diagnosi prèvia.

PLANS D’IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE LOCALS I COMARCALS

Aquests plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que s’han de portar a terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar una estratègia integral per garantir els drets de les persones LGTBI i evitar situacions de discriminació i violència, per  assegurar que als municipis catalans es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓ DE DONES I HOMES I DEL COL·LECTIU LGTBI AL MUNICIPI O COMARCA

Estudis de la realitat municipal o comarcal per oferir elements d’anàlisi i diagnosticar la realitat des d’una perspectiva de gènere i/o LGTBI per tal d’integrar efectivament aquesta dimensió en les estructures, polítiques i programes del municipi, i d’aquesta manera contribuir a la construcció d’una societat igualitària.

COORDINACIÓ I ELABORACIÓ DE TALLERS ESPECÍFICS

Accions formatives de sensibilització de la ciutadania per tal de fomentar relacions igualitàries i lliures de violència masclista i de lgtbfòbia.

Abordatge de la violència masclista

PROTOCOLS D’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE O ORIENTACIÓ SEXUAL

Es tracta de la creació d’una eina de treball que possibiliti la prevenció, detecció i actuació davant de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i orientació sexual en l’entorn laboral.