Publicades les bases reguladores per a la convocatòria FEDER 2014-2020 eixos 4 i 6

La Generalitat de Catalunya va publicar el 6 de juliol de 2018 les bases reguladores de la convocatòria FEDER 2014-2020 eixos 4 i 6 mitjançant l’Ordre PRE/105/2018. iServeis som empresa col·laboradora de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i tenim una clara voluntat de donar assistència als municipis i ens locals. iServeis té una experiència demostrada i un coneixement... Read More

Subvencions estatals per a l’elaboració i implantació de Plans d’igualtat per a Pimes i Entitats

En resolució del BOE publicada el passat 27 de maig, de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats del Govern Espanyol, es convoquen ajudes a les petites i mitjanes empreses i altres entitats per a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat corresponents a l’any 2017, en entitats o empreses d’entre 30 i 250 treballadors/es. Aquesta línia de subvencions... Read More

iServeis participa a la presentació del FEDER eix 6 de l’Alt Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar el passat 16 de març el seu projecte seleccionat pel FEDER 2014-2020, eix prioritari 6, anomenat “Penedès 360º”. La subvenció de FEDER prevista per a aquest projecte és de 1.087.931,91 €, corresponents al 50% del cost total de les actuacions. A aquesta sessió, que era el punt de partida per iniciar l’execució del... Read More

iServeis dóna suport a la tramitació del 28% dels projectes preseleccionats al FEDER 2014-2020

La Direcció General de l’Administració Local va emetre, el dia 15 de febrer, la proposta de resolució provisional referent a la concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals catalanes susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que es pot consultar a <http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/FEDER/feder_2014_2020/informacio_general/> Des... Read More

Tancada la convocatòria de projectes FEDER i PECT 2014-2020 amb èxit de participació

El passat 15 de juny va finalitzar el termini de sol·licituds per a la convocatòria del tram local de FEDER, promoguda des de del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquesta convocatòria dels eixos 4 i 6, ha anat dirigida a ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i diputacions. Una vegada més, des d’ iServeis hem donat suport... Read More

A punt de publicar-se la convocatòria del tram local de FEDER 2014-2020 – eixos 4, 6 i PECT

Previsiblement durant aquest febrer o, a tot estirar, a principis de març es publicarà la convocatòria del tram local de FEDER promoguda des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Com en les altres convocatòries, iServeis prestarà el suport en la sol·licitud i posterior execució dels projectes a aquells municipis que ho demanin. Entre el 2011... Read More

Elaboració de Plans Interns d’Igualtat per als ajuntaments

iServeis porta a terme  l’elaboració d’una trentena de plans d’igualtat interns per a diferents ajuntaments i administracions d’àmbit local i comarcal de Catalunya. Segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, en l’àmbit estatal i segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva... Read More

iServeis dóna suport integral a una vintena d’ajuntaments per al FEDER 2007-2013 dels eixos 2, 4 i Viure al Poble

iServeis ha donat suport integral a diversos municipis per a executar diferents projectes de FEDER 2007-2013 dels eixos 2, 4 i Viure al Poble. El suport ha anat des de l’assessorament als càrrecs electes i tècnics sobre l’execució dels projectes, a la generació de documentació juridicoadministrativa, com els plecs de clàusules administratives o els expedients de modificacions... Read More

iServeis porta a terme el projecte de Garrotxa Cultour

  iServeis ha portat a terme el disseny i creació intel·lectual del projecte Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni del Consell Comarcal de la Garrotxa. Es tracta d’un gran projecte cofinançat per fons europeus a través del programa FEDER i el Pla de Foment Turístic de Catalunya. Amb aquesta premissa, iServeis ha elaborat el... Read More

Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones. Share on bebo Blog this! Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Buzz it up Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on... Read More