L’àrea d’igualtat d’iServeis dona resposta a la voluntat i les necessitats d’ajuntaments, ens supramunicipals i empreses en relació amb el desplegament de polítiques relacionades amb l’equitat de gènere, com ara:

  • Elaboració, acompanyament i suport en la implementació de plans interns d’igualtat de gènere, per administracions públiques i empreses privades, segons el marc normatiu vigent.
  • Preparació de protocols de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, així com formació específica i assessorament en la negociació d’aquests.
  • Elaboració del registre retributiu anual, segons indica el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.
  • Desenvolupament d’auditories retributives i valoracions de llocs de treball, segons indica el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.
  • Tallers de formació específica en llenguatge inclusiu i no sexista, adaptats a cada organització.
  • Formació específica sobre bretxa salarial
  • Plans locals d’igualtat de gènere
  • Plans d’igualtat per raó d’orientació sexual I identitat de gènere locals I comarcals
  • Diagnosis de la situació de dones i homes I del col·lectiu LGTBI al municipi o comarca