Publicades les bases reguladores per a la convocatòria FEDER 2014-2020 eixos 4 i 6

La Generalitat de Catalunya va publicar el 6 de juliol de 2018 les bases reguladores de la convocatòria FEDER 2014-2020 eixos 4 i 6 mitjançant l’Ordre PRE/105/2018. iServeis som empresa col·laboradora de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i tenim una clara voluntat de donar assistència als municipis i ens locals. iServeis té una experiència demostrada i un coneixement... Read More

iServeis participa a la presentació del FEDER eix 6 de l’Alt Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar el passat 16 de març el seu projecte seleccionat pel FEDER 2014-2020, eix prioritari 6, anomenat “Penedès 360º”. La subvenció de FEDER prevista per a aquest projecte és de 1.087.931,91 €, corresponents al 50% del cost total de les actuacions. A aquesta sessió, que era el punt de partida per iniciar l’execució del... Read More

iServeis dóna suport a la tramitació del 28% dels projectes preseleccionats al FEDER 2014-2020

La Direcció General de l’Administració Local va emetre, el dia 15 de febrer, la proposta de resolució provisional referent a la concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals catalanes susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que es pot consultar a <http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/FEDER/feder_2014_2020/informacio_general/> Des... Read More

Tancada la convocatòria de projectes FEDER i PECT 2014-2020 amb èxit de participació

El passat 15 de juny va finalitzar el termini de sol·licituds per a la convocatòria del tram local de FEDER, promoguda des de del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquesta convocatòria dels eixos 4 i 6, ha anat dirigida a ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i diputacions. Una vegada més, des d’ iServeis hem donat suport... Read More

A punt de publicar-se la convocatòria del tram local de FEDER 2014-2020 – eixos 4, 6 i PECT

Previsiblement durant aquest febrer o, a tot estirar, a principis de març es publicarà la convocatòria del tram local de FEDER promoguda des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Com en les altres convocatòries, iServeis prestarà el suport en la sol·licitud i posterior execució dels projectes a aquells municipis que ho demanin. Entre el 2011... Read More

iServeis dóna suport integral a una vintena d’ajuntaments per al FEDER 2007-2013 dels eixos 2, 4 i Viure al Poble

iServeis ha donat suport integral a diversos municipis per a executar diferents projectes de FEDER 2007-2013 dels eixos 2, 4 i Viure al Poble. El suport ha anat des de l’assessorament als càrrecs electes i tècnics sobre l’execució dels projectes, a la generació de documentació juridicoadministrativa, com els plecs de clàusules administratives o els expedients de modificacions... Read More

Convocatòria FEDER eixos 2 i 4 – èxit dels projectes tramitats per iServeis

iServeis va portar a terme la coordinació, tramitació i sol.licitud de fons FEDER (eixos 2 i 4) de 7 municipis. El termini de presentació de les sol.licituds va finalitzar el 31 de març del 2012. La resolució de concessió dels ajuts es va publicar el 20 de juny del 2012 i va confirmar que els 7 municipis van obtenir la subvenció FEDER sol.licitada. Dos d’ells dins de l’eix... Read More

Subvencions per a l’eficiència municipal 2011-2012

Iserveis va realitzar la tramitació de subvencions d’eficiència municipal per a 10 municipis. Totes les subvencions sol.licitades van ser concedides pel seu import màxim als municipis sol.licitants. Mitjançant aquestes subvencions, iServeis ha realitzat diversos estudis per als ajuntaments sol.licitants. Les accions portades a terme per iServeis en el marc d’aquests ajuts,... Read More