Assistència jurídica i sobre contractació pública

Qui som_

A l’Àrea de Contractació comptem amb un equip de professionals expert en l’ambit jurídic de les polítiques municipals i en la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

Què oferim_

Contractació pública_
Llei de Transparència_
Assessorament municipal_

Assistència jurídica i sobre contractació pública

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Assessorament general sobre aquesta matèria.

Des de la presa de decisió sobre el millor sistema de licitació fins a la finalització dels procediments de contractació. L’objectiu és donar servei als municipis en els procediments de contractació d’obres, serveis, subministraments i personal, de manera que portem a terme des de la redacció dels plecs de clàusules administratives fins al suport en la determinació dels criteris de valoració, la generació de les actes de les meses i els informes de valoració.

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Des de l’àrea de Transparència d’iServeis et posem el dia la publicació de totes les obligacions de transparència a partir d’un assessorament continuat. Ens adaptem a les necessitats de cada ajuntament, actualitzant la informació pública a través de diversos canals:

  • Pàgina web municipal
  • Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya
  • Creació d’un Portal de Transparència propi

ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Alguns assumptes sobrepassen la capacitat tècnica o jurídica del vostre ajuntament? De vegades teniu dubtes o consultes més enllà dels informes jurídics pertinents? Us cal un suport extern?

iServeis posa a la disposició dels municipis un servei d’assessorament jurídic i tècnic continuat i especialitzat  en cada matèria, tant per a càrrecs electes com per a personal tècnic.  Des d’iServeis coneixem bé el funcionament de les administracions públiques catalanes i treballem per millorar i fer eficients els serveis que presten els ajuntaments, tant des del punt de vista econòmic com de l’atenció i la percepció de la ciutadania.