Execució i gestió de projectes i subvencions

Descobreix com
68890078
Total de diners subvencionats

FEDER

71%

Altres

29%

NGEU

15%

Especialització en la tramitació i el suport a l’execució de projectes

iServeis és una empresa que existeix des del 2011 i que té com a missió el suport a entitats, especialment de l’àmbit públic local. Tenim una àmplia experiència en la tramitació i el suport en la gestió i justificació de subvencions i ajuts de tota mena.

Els nostres serveis es completen amb un ampli suport a la gestió municipal, especialment en contractació pública (redacció de plecs de clàusules administratives, tècniques i estudis econòmics i acompanyament), així com en transparència i processos de participació.

Així mateix, l’àrea d’igualtat d’iServeis dona resposta a la voluntat i les necessitats d’ajuntaments, ens supramunicipals i empreses en relació amb el desplegament de polítiques d’igualtat de gènere, com ara la redacció de plans d’igualtat i el seu posterior desenvolupament.

Serveis

Execució i gestió de projectes NEXT GENERATION

Execució i gestió de projectes FEDER

Tràmit i gestió de subvencions, ajuts i projectes finançats

Àrea jurídica i de contractació pública

Igualtat de gènere

Comunicació

T'expliquem com et podem ajudar.

Contacte