En resolució del BOE publicada el passat 27 de maig, de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats del Govern Espanyol, es convoquen ajudes a les petites i mitjanes empreses i altres entitats per a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat corresponents a l’any 2017, en entitats o empreses d’entre 30 i 250 treballadors/es.

Aquesta línia de subvencions està destinada a empreses, societats, cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d’entre 30 i 250 treballadores i treballadors. Les activitats subvencionables són:

  • El cost derivat de l’elaboració del diagnòstic de situació de l’entitat en relació amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
  • Les despeses derivades de l’elaboració del Pla d’Igualtat.
  • Les despeses derivades de la implementació de la primera fase de mesures establertes com a prioritàries dins el Pla d’Igualtat.

A iServeis estem especialitzats en l’elaboració de Plans d’Igualtat de Gènere per a tot tipus d’entitats, així com en l’assessorament per a la seva posterior implementació. Durant l’últim any i mig hem elaborat i registrat més de 30 plans d’igualtat en institucions de diferent tamany. Tanmateix, donem assessorament en el tràmit i la posterior justificació de subvencions, per la qual cosa ens oferim per a aquelles entitats o empreses per tramitar i posteriorment elaborar el seu Pla Intern d’Igualtat de Gènere.

Podeu trobar la resolució de la convocatòria completa en el següent enllaç:

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/347808