Serveis tècnics

Tenim dificultats per preparar les licitacions i els plecs de clàusules? per fer un seguiment i estar al dia dels tràmits davant les administracions? Ens costa  valorar les ofertes dels concursos? Ens és difícil fer els informes d’activitats que es sol·liciten a l’Ajuntament? Hem de fer algun cens d’activitats o d’habitatges buits al municipi?

A iServeis tenim solucions per tot allò referent al tràmit de licitacions i als expedients d’activitats dels ajuntaments. També portem a terme censos d’activitats.

A iServeis també posem al teu abast la realització de treballs tècnics, des de l’informe urbanístic i ambiental, fins a la realització d’un POUM, passant per la redacció de projectes d’arquitectura i enginyeria civil.