Llei de Transparència

Encara no estàs al dia amb la Llei de Transparència? Us fa falta un cop de mà per avançar amb l’aplicació de la Llei? Teniu les obligacions al dia però necessiteu ajuda per mantenir-les actualitzades? A iServeis t’ho posem fàcil.

La llei 19/2014, de 29 de desembre sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern ha suposat un repte per a les administracions públiques, en un context on el retiment de comptes davant la ciutadania esdevé imprescindible.

Aquest nou marc legal pretén introduir un canvi de paradigma i aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i de participació ciutadana en els assumptes públics, així com de millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa, de la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

En aquest sentit, la llei catalana ha concretat un ampli llistat d’obligacions per a les administracions públiques i en conseqüència, per a les administracions locals catalanes, per a les quals aquestes obligacions representen un autèntic repte.

Des d’iServeis posem a disposició dels ajuntaments dos serveis vinculats a aquest àmbit:

-        Un servei que consisteix en l’aplicació de la Llei de Transparència, mitjançant la construcció d’un Portal de Transparència vinculat a la web municipal. Aquest Portal servirà per començar a treballar des de l’inici l’implementació d’una cultura administrativa de transparència mitjançant un format visual, clar i entenedor.

-        El segon servei té a veure amb el manteniment de les obligacions de transparència és a dir, en la voluntat de tenir les obligacions de transparència al dia dins l’àmbit d’aplicació de la Llei.