Gestió i organització Municipal

Tinc els diferents serveis municipals optimitzats? Em sortiria més a compte externalitzar-ne alguns? Quins costos tinc en comparació a d’altres municipis semblants? Tinc serveis sobredimensionats o deficitaris? Què puc fer si no són eficients?

Des d’iServeis estudiem els serveis municipals i oferim solucions en base a la realitat, l’entorn jurídic i a les experiències exitoses portades a la pràctica en d’altres municipis. Donem solucions reals a la situació concreta del vostre ajuntament.

Posem al vostre servei un seguit d’eines i mesures per racionalitzar la despesa, incrementar fòrmules d’estalvi, i cercar sistemes i processos de millora de l’eficiència en la gestió dels serveis municipals.