Assessorament jurídic i tècnic

Alguns assumptes sobrepassen la capacitat tècnica o jurídica del nostre ajuntament? Us cal un suport extern? De vegades tenim dubtes o consultes més enllà dels informes jurídics pertinents?

Els ajuntaments són administracions que es mouen en un entorn jurídic complex, a iServeis posem un assessorament jurídic especialitzat en cada matèria al vostre abast per poder resoldre problemes i prendre les millors decisions amb seguretat.