Publicades les bases reguladores per a la convocatòria FEDER 2014-2020 eixos 4 i 6

La Generalitat de Catalunya va publicar el 6 de juliol de 2018 les bases reguladores de la convocatòria FEDER 2014-2020 eixos 4 i 6 mitjançant l’Ordre PRE/105/2018.

iServeis som empresa col·laboradora de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i tenim una clara voluntat de donar assistència als municipis i ens locals.

iServeis té una experiència demostrada i un coneixement profund en aquest tipus de projectes, per això ens volem posar a la vostra disposició per donar-vos suport en tot el procés de sol·licitud d’aquestes subvencions europees, oferint-vos la nostra experiència i coneixement en la tramitació i gestió d’aquest tipus d’ajuts.

Aquesta convocatòria dels eixos 4 i 6, està dirigida a ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i diputacions.

Concretament, l’eix prioritari 4 vol afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, mentre que l’objectiu prioritari 6 prioritza la conservació i protecció del medi ambient i la promoció de l’eficiència de recursos.

En la darrera convocatòria del FEDER, des d’ iServeis hem donat suport a la tramitació d’aquestes subvencions, arribant a gestionar un total de 14 sol·licituds:

 • Ajuntament de Premià de Mar
 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
 • Consell Comarcal del Bages
 • Consell Comarcal del Garraf
 • Ajuntament de Sitges
 • Consell General d’Aran
 • Consell Comarcal de l’Alt Camp
 • Consell Comarcal de l’Alt Penedès
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Consell Comarcal de Ribera d’Ebre
 • Ajuntament de Palamós
 • Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
 • Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

En tots aquests casos, des d’iServeis hem dut a terme tant la memòria de la sol·licitud com el control de l’agenda i del projecte en general, la preparació de models i documentació administrativa addicional, l’acompanyament i assessorament en la presa de decisions al llarg de tot el procés, l’entrada de dades a l’aplicació SIFECAT 1420 i, per últim, hem donat resposta als requeriments que s’han anat produint.

En cas que hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic iserveis@iserveis.cat.

Des d’iServeis volem agrair la confiança que any rere any els ajuntaments, consells comarcals, diputacions i també molt especialment l’Associació Catalana de Municipis, mostren amb la nostra empresa.

 

 

Subvencions estatals per a l’elaboració i implantació de Plans d’igualtat per a Pimes i Entitats

En resolució del BOE publicada el passat 27 de maig, de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats del Govern Espanyol, es convoquen ajudes a les petites i mitjanes empreses i altres entitats per a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat corresponents a l’any 2017, en entitats o empreses d’entre 30 i 250 treballadors/es.

Aquesta línia de subvencions està destinada a empreses, societats, cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d’entre 30 i 250 treballadores i treballadors. Les activitats subvencionables són:

 • El cost derivat de l’elaboració del diagnòstic de situació de l’entitat en relació amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Les despeses derivades de l’elaboració del Pla d’Igualtat.
 • Les despeses derivades de la implementació de la primera fase de mesures establertes com a prioritàries dins el Pla d’Igualtat.

A iServeis estem especialitzats en l’elaboració de Plans d’Igualtat de Gènere per a tot tipus d’entitats, així com en l’assessorament per a la seva posterior implementació. Durant l’últim any i mig hem elaborat i registrat més de 30 plans d’igualtat en institucions de diferent tamany. Tanmateix, donem assessorament en el tràmit i la posterior justificació de subvencions, per la qual cosa ens oferim per a aquelles entitats o empreses per tramitar i posteriorment elaborar el seu Pla Intern d’Igualtat de Gènere.

Podeu trobar la resolució de la convocatòria completa en el següent enllaç:

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/347808

 

 

iServeis participa a la presentació del FEDER eix 6 de l’Alt Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar el passat 16 de març el seu projecte seleccionat pel FEDER 2014-2020, eix prioritari 6, anomenat “Penedès 360º”. La subvenció de FEDER prevista per a aquest projecte és de 1.087.931,91 €, corresponents al 50% del cost total de les actuacions.

A aquesta sessió, que era el punt de partida per iniciar l’execució del projecte,  hi van assistir alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments que participaran en l’operació, així com els càrrecs polítics i serveis tècnics del Consell Comarcal, a fi de presentar les línies mestres que regiran l’execució del projecte i la descripció dels primers passos a seguir per tal d’executar les actuacions previstes.

iServeis ja va ser l’empresa que el 2016 va coordinar la sol.licitud del projecte des dels seus inicis fins a la sol.licitud el 15 de juny. Una vegada seleccionat el projecte com a subvencionable per part de la Generalitat, ha rebut l’encàrrec de donar suport al Consell Comarcal en l’execució del mateix, coordinant i aportant el coneixement de FEDER adquirit durant l’anterior període.

Cal tenir en compte, que durant el passat període (2007-2013) iServeis va donar suport en diferents nivells a 25 ajuntaments d’arreu del territori en l’execució dels seus projectes de FEDER, suport que es renova i continua en aquest nou període (2014-2020) amb el suport a la gestió als consells comarcals i ajuntaments beneficiaris d’aquest ajut europeu.

A les imatges, alguns moments de la presentació.

 

iServeis dóna suport a la tramitació del 28% dels projectes preseleccionats al FEDER 2014-2020

La Direcció General de l’Administració Local va emetre, el dia 15 de febrer, la proposta de resolució provisional referent a la concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals catalanes susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que es pot consultar a <http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/FEDER/feder_2014_2020/informacio_general/>

Des de iServeis hem donat suport a la tramitació de 9 dels projectes seleccionats, un de l’eix 4 (destinat a  afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors) i vuit de l’eix 6 (actuacions destinades a conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos). A banda també hem tramitat un altre projecte de l’eix 4 que ha quedat a la llista de reserva.

Pel que fa a l’impacte econòmic, el finançament que obtindran els Consells Comarcals i municipis als quals hem tramitat la subvenció, suma un total 7.756.763,55 € que correspon al 50% del cost total elegible de les operacions que s’executaran en el conjunt del FEDER 2014-2020.

Aquests excel·lents resultats són fruit de la llarga experiència de l’empresa i el nostre equip de professionals que des del 2011 ofereix suport als municipis en diverses matèries, molt especialment en aquelles relacionades amb la gestió de subvencions i projectes plurianuals com el FEDER o la Llei de Barris.

Iserveis, més enllà de ser una empresa referent en el tràmit de sol.licitud d’aquestes subvencions, també té una llarga experiència en suport a la gestió dels projectes de FEDER (que ha donat en 25 projectes diferents). Per aquest motiu en aquests moments estem iniciant el suport a la  gestió d’algunes de les actuacions que es portaran a terme en el marc d’aquest FEDER 2014-2020. La complexitat d’aquesta gestió plurianual és elevada i per aquest motiu, a iServeis donem el suport i assessorament tècnic, jurídic i administratiu necessari per executar els projectes de manera eficient.

Publicada la proposta de resolució provisional de les subvencions del Pla de Turisme

Aquesta setmana s’ha publicat la proposta resolució provisional de les subvencions que anualment concedeix el Departament d’Empresa i Coneixement als ens locals per dur a terme projectes de foment territorial del turisme.

Aquest 2016, des d’iServeis hem col·laborat en la tramitació d’aquesta subvenció en dos projectes: un pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i un altre per l’Ajuntament d’Amer. Fins al moment, tots dos projectes han estat pre seleccionats.