El Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020) ha fet públiques les bases per a una convocatòria en l’àmbit cultural. La intenció és mobilitzar fins a 54 milions d’euros, 27 milions dels quals els aportaria el fons FEDER. En aquest cas els projectes que es volen finançar poden ser de tres àmbits, sempre amb un èmfasi específic en dotar projectes rellevants dels grans equipaments culturals:

  • Equipaments museístics amb actuacions de millora i adequació dels equipaments museístics; creació i rehabilitació d’infraestructures.
  • Patrimoni cultural amb actuacions de restauració de monuments i rehabilitació de conjunts històrics; creació i rehabilitació d’infraestructures que permetin la conservació, valorització i coneixement del patrimoni cultural.

En aquests dos casos els destinataris són:

a)       entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària

b)      fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.

  • Equipaments escènics i musicals amb actuacions que impliquin la restauració o renovació d’elements arquitectònics i d’altres elements que siguin patrimoni cultural i que permetin la millora de l’oferta turística.

En aquest cas els destinataris de les subvencions són equipaments integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) i també han de ser:

a)       entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària

b)      fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.

En tots els casos  els projectes que es volen potenciar són:

  • Projectes d’ús i millora de les TIC i les aplicacions mòbils per conèixer i adaptar-se a les necessitats de públics i participants culturals i millorar l’oferta de serveis.
  • Desenvolupament de serveis de ticketing i millora de serveis d’atenció al client.
  • Projectes que fomentin la interacció ciutadana i la inclusió social amb els equipaments a través de les TIC
  • Inversions en eficiència energètica als edificis.

REQUISITS BÀSICS DELS PROJECTES:

Temporalitat. Han de ser projectes en fase d’execució o de planificació en el moment d’acollir-se a la convocatòria de subvencions, que s’han de dur a terme entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2022 i no s’admeten projectes completats.

Import. Els projectes que vulguin optar al cofinançament han de tenir un  pressupost mínim de 200.000 euros i un de màxim de 5 milions d’euros.

Capacitat. L’entitat impulsora haurà de tenir capacitat administrativa i financera per assumir el 100% de les despeses i si el projecte compleix adequadament amb tots els requeriments, podrà recuperar-ne el 50%.

iServeis és una empresa especialitzada en la tramitació i el suport a l’execució de projectes plurianuals complexos, com  tots els projectes de FEDER.

En aquest aspecte l’empresa ha acreditat un important bagatge en la tramitació i gestió de projectes de FEDER de les convocatòries realitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, tant en el període anterior (2007-2013), com especialment en el vigent (2014-2020).

El servei i el coneixement de l’empresa no es limita només al tràmit de sol·licitud de les subvencions, sinó que també dona suport a aquells ens que, un cop els seus projectes han estat subvencionats, necessiten un suport en la gestió i execució d’aquests.