El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar el passat 16 de març el seu projecte seleccionat pel FEDER 2014-2020, eix prioritari 6, anomenat “Penedès 360º”. La subvenció de FEDER prevista per a aquest projecte és de 1.087.931,91 €, corresponents al 50% del cost total de les actuacions.

A aquesta sessió, que era el punt de partida per iniciar l’execució del projecte,  hi van assistir alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments que participaran en l’operació, així com els càrrecs polítics i serveis tècnics del Consell Comarcal, a fi de presentar les línies mestres que regiran l’execució del projecte i la descripció dels primers passos a seguir per tal d’executar les actuacions previstes.

iServeis ja va ser l’empresa que el 2016 va coordinar la sol.licitud del projecte des dels seus inicis fins a la sol.licitud el 15 de juny. Una vegada seleccionat el projecte com a subvencionable per part de la Generalitat, ha rebut l’encàrrec de donar suport al Consell Comarcal en l’execució del mateix, coordinant i aportant el coneixement de FEDER adquirit durant l’anterior període.

Cal tenir en compte, que durant el passat període (2007-2013) iServeis va donar suport en diferents nivells a 25 ajuntaments d’arreu del territori en l’execució dels seus projectes de FEDER, suport que es renova i continua en aquest nou període (2014-2020) amb el suport a la gestió als consells comarcals i ajuntaments beneficiaris d’aquest ajut europeu.

A les imatges, alguns moments de la presentació.