Plans interns d’igualtat

Què són?

Un pla intern d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a qualsevol organització, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. La llei obliga les administracions públiques a disposar d’un pla intern d’igualtat i ja és una condició sine qua non per rebre bona part dels ajuts i subvencions provinents de la Unió Europea i, a curt termini, de l’administració de l’Estat espanyol i la del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Des d’ iServeis hem dut a terme l’elaboració d’una trentena de Plans Interns d’Igualtat, tan per ajuntaments com per altres administracions públiques comarcals de tot Catalunya. D’altra banda, també destacar que hem elaborat Plans d’Igualtat Interns per encàrrec del Servei d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.