Polítiques d’Igualtat

Qui som?

L’Àrea d’Igualtat d’iServeis es va crear per donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i ens supramunicipals per donar compliment a les lleis en termes de polítiques d’Igualtat de Gènere i per raó d’Orientació Sexual i Identitat de Gènere.

Què oferim?

Des de l’Àrea d’Igualtat, l’objectiu d’iServeis és oferir als ajuntaments i entitats supramunicipals un ampli ventall de serveis, tant per potenciar la perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals com per donar suport en l’abordatge de la violència masclista.

Pel que fa a Perspectiva de gènere i LGTBI a les polítiques locals, oferim:

  • Elaboració i disseny de Plans Interns d’Igualtat per a ajuntaments i ens supramunicipals.
  • Plans Locals d’Igualtat de Gènere.
  • Plans d’Igualtat per raó d’Orientació Sexual i Identitat de Gènere locals i comarcals.
  • Diagnosis de la situació de dones i homes al municipi o comarca.
  • Diagnosis de la situació del col·lectiu LGTBI al municipi o comarca.
  • Coordinació i elaboració de tallers específics, accions formatives, sensibilització de la ciutadania per tal de fomentar relacions igualitàries i lliures de violència masclista i lgtfòbia.

Pel que fa a l’abordatge de la violència masclista, oferim:

  • Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual en l’àmbit laboral d’administracions locals i supramunicipals.
  • Protocols locals i comarcals d’actuació davant la violència masclista.
  • Plans locals de prevenció de violència masclista.
  • Suport en el funcionament de les comissions de seguiment dels protocols.