S’ha obert la segona convocatòria pública per presentar les sol·licituds de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) que volen optar a ser cofinançats en l’àmbit del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre.

Aquesta convocatòria va destinada a entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials) que impulsin projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tinguin un fort component d’innovació. Concretament els projectes que es cofinançaran han d’emmarcar-se en un dels 5 eixos prioritaris del PO FEDER Catalunya 2014-2020:

Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

Eix prioritari 2. Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes tecnologies

Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 43.172.063,00 euros distribuïts de la següent manera per eixos prioritaris:

Eix prioritari 1: 21.600.000,00 d’euros

Eix prioritari 2: 2.100.000,00 d’euros

Eix prioritari 3: 7.800.000,00 d’euros

Eix prioritari 4: 4.500.000,00 d’euros

Eix prioritari 6: 7.172.063,00 d’euros

Com en tots els projectes cofinançats pel programa FEDER, la taxa màxima de finançament per part dels fons europeus és del 50%. Cal destacar que les operacions objecte d’aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i han d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021.

Els PECT són projectes complexos encara bastant desconeguts dins l’àmbit públic català que presenten un alt nivell d’exigència, tant en la tramitació com en l’execució.

Per aquesta raó l’empresa iServeis s’ha especialitzat en la tramitació i el suport en l’execució d’aquest tipus de projectes plurianuals complexos. El servei i el coneixement de l’empresa no es limita només al tràmit de sol·licitud de les subvencions, sinó que també dona suport a aquells ens que, un cop els seus projectes han estat subvencionats, necessiten d’un suport en la gestió i execució dels mateixos.

En aquest aspecte l’empresa ha acreditat un important bagatge en la tramitació i gestió de projectes de FEDER de les convocatòries realitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, tant en el període anterior (2007-2013), com especialment en el vigent (2014-2020), i també en el suport a la gestió posterior.

Concretament, iServeis dona suport actualment en la gestió dels següents projectes PECT:

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Ajuntament de Lleida
  • Ajuntament de Sabadell
  • Suport a diferents nivells a l’Ajuntament de Girona i de Terrassa

iServeis ha elaborat 34 dels projectes seleccionats en el marc del Programa