iServeis dóna suport a la tramitació del 28% dels projectes preseleccionats al FEDER 2014-2020

La Direcció General de l’Administració Local va emetre, el dia 15 de febrer, la proposta de resolució provisional referent a la concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals catalanes susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que es pot consultar a <http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/FEDER/feder_2014_2020/informacio_general/>

Des de iServeis hem donat suport a la tramitació de 9 dels projectes seleccionats, un de l’eix 4 (destinat a  afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors) i vuit de l’eix 6 (actuacions destinades a conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos). A banda també hem tramitat un altre projecte de l’eix 4 que ha quedat a la llista de reserva.

Pel que fa a l’impacte econòmic, el finançament que obtindran els Consells Comarcals i municipis als quals hem tramitat la subvenció, suma un total 7.756.763,55 € que correspon al 50% del cost total elegible de les operacions que s’executaran en el conjunt del FEDER 2014-2020.

Aquests excel·lents resultats són fruit de la llarga experiència de l’empresa i el nostre equip de professionals que des del 2011 ofereix suport als municipis en diverses matèries, molt especialment en aquelles relacionades amb la gestió de subvencions i projectes plurianuals com el FEDER o la Llei de Barris.

Iserveis, més enllà de ser una empresa referent en el tràmit de sol.licitud d’aquestes subvencions, també té una llarga experiència en suport a la gestió dels projectes de FEDER (que ha donat en 25 projectes diferents). Per aquest motiu en aquests moments estem iniciant el suport a la  gestió d’algunes de les actuacions que es portaran a terme en el marc d’aquest FEDER 2014-2020. La complexitat d’aquesta gestió plurianual és elevada i per aquest motiu, a iServeis donem el suport i assessorament tècnic, jurídic i administratiu necessari per executar els projectes de manera eficient.

Comments are closed.