Elaboració de Plans Interns d’Igualtat per als ajuntaments

iServeis porta a terme  l’elaboració d’una trentena de plans d’igualtat interns per a diferents ajuntaments i administracions d’àmbit local i comarcal de Catalunya. Segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, en l’àmbit estatal i segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en làmbit català, tots els ajuntaments tenen l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat intern en matèria de gènere. Aquesta obligació s’ha fet palesa i ha esdevingut una exigència per a la tramitació de determinats projectes, especialment els d’àmbit europeu. Per ajudar les administracions a complir aquesta exigència legal, iServeis ha creat l’Àrea d’Igualtat, des de la qual ja hem portat a terme una trentena de plans interns d’igualtat. La majoria han estat elaborats directament per als ajuntaments, però també hem elaborat plans per diversos municipis per encàrrec del Servei d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. Des d’aquesta àrea també oferim altres serveis com l’elaboració de protocols d’assetjament sexual, que és un altre dels requisits que han de tenir les administracions per tal de donar compliment a la llei.

Comments are closed.