A punt de publicar-se la convocatòria del tram local de FEDER 2014-2020 – eixos 4, 6 i PECT

Previsiblement durant aquest febrer o, a tot estirar, a principis de març es publicarà la convocatòria del tram local de FEDER promoguda des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Com en les altres convocatòries, iServeis prestarà el suport en la sol·licitud i posterior execució dels projectes a aquells municipis que ho demanin. Entre el 2011 i el 2012 iServeis va tramitar directament o indirectament uns 26 projectes, 18 dels quals van ser... Read More

Elaboració de Plans Interns d’Igualtat per als ajuntaments

iServeis porta a terme  l’elaboració d’una trentena de plans d’igualtat interns per a diferents ajuntaments i administracions d’àmbit local i comarcal de Catalunya. Segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, en l’àmbit estatal i segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en làmbit català, tots els ajuntaments tenen l’obligació de disposar d’un... Read More

iServeis dóna suport integral a una vintena d’ajuntaments per al FEDER 2007-2013 dels eixos 2, 4 i Viure al Poble

iServeis ha donat suport integral a diversos municipis per a executar diferents projectes de FEDER 2007-2013 dels eixos 2, 4 i Viure al Poble. El suport ha anat des de l’assessorament als càrrecs electes i tècnics sobre l’execució dels projectes, a la generació de documentació juridicoadministrativa, com els plecs de clàusules administratives o els expedients de modificacions del pressupost, fins al control de la despesa i la certificació a l’aplicació SIFECAT. Els... Read More