Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones. Share on bebo Blog this! Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Buzz it up Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on this post Bookmark in Browser Tell a friend  Read More