Aprovació Inicial del PUOSC 2013-2017

El dijous 19 de desembre del 2013 es va aprovar la planificació inicial de totes les línies i programes del Pla Únic d’ Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016. Durant aquest més se sotmetrà al tràmit d’informació pública abans de la seva aprovació definitiva. Més informació Share on bebo Blog this! Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Buzz it up Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on this post... Read More