Nova convocatòria FEDER tram local, eixos 2 i 4

S’ha publicat la tercera convocatòria dels eixos 2 i 4 del Feder dins del període 2007-2013. La convocatòria parteix d’un pressupost total de 4,5 milions d’euros, repartits entre els dos eixos,i el termini de sol·licitud finalitza el dia 19 de desembre. Aquests ajuts europeus financen al 50% el cost total de projectes seleccionats, que han de tenir un pressupost mínim de 200.000euros. Amb l’eix 2 es poden finançar obres i activitats destinades a la prevenció de... Read More