Subvencions per a l’eficiència municipal 2011-2012

Iserveis va realitzar la tramitació de subvencions d’eficiència municipal per a 10 municipis. Totes les subvencions sol.licitades van ser concedides pel seu import màxim als municipis sol.licitants. Mitjançant aquestes subvencions, iServeis ha realitzat diversos estudis per als ajuntaments sol.licitants. Les accions portades a terme per iServeis en el marc d’aquests ajuts, van des d’un estudi d’optimització dels llocs de treball amb una Relació de Llocs de Treball (RLT), passant per un estudi econòmic d’eficiència d’una escola de música, un cens d’habitatges buits, estudis econòmics sobre l’encaix de projectes d’inversió en el pressupost municipal, o el disseny d’una estratègia de desenvolupament econòmic del municipi. Totes les accions han estat de gran utilitat per als ajuntaments implicats i han permès la millora substancial de l’eficiència municipal i dels recursos pressupostaris.

 

Comments are closed.